0 Comment

Indywidualne podejście

Lekcje video sprzyjają zindywidualizowanej ścieżce współpracy nauczyciela z dzieckiem. Uczeń
nie rozprasza się rówieśnikami, dzięki temu w maksymalny sposób koncentruje się na
przyswajaniu wiedzy, proces nauki jest efektywny, a video-lekcja staje się dużo bardziej owocna
w porównaniu ze standardowym trybem nauczania.