Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 poprzez platform臋 edukacyjn膮 owlkids.pl

搂I S艂owniczek
Szko艂a/Owlkids Academy- us艂ugodawca, kt贸rym jest podmiot prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na podstawie przepis贸w prawa Stan贸w Zjednoczonych: Owlkids LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958
Klient: osoba fizyczna posiadaj膮c膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸ra za po艣rednictwem Platformy, w oparciu o Regulamin, zawiera z Owlkids Academy umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug
Student: osoba fizyczna poni偶ej 18. roku 偶ycia, kt贸rej za zgod膮 opiekuna prawnego zosta艂 umo偶liwiony dost臋p do korzystania z Platformy w celu uczestniczenia w lekcjach j臋zykowych.
Konto: indywidualne, elektroniczne konto, nadane konkretnemu Studentowi, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z platformy s艂u偶膮cej do nauki j臋zyk贸w obcych.
Platforma: strona www nale偶膮ca do Owlkids Academy, zamieszczona pod adresem www.owlkidsacademy.pl, za pomoc膮 kt贸rej Szko艂a 艣wiadczy Us艂ug臋, dost臋pna dla Student贸w, kt贸rzy maj膮 za艂o偶one Konto.
Lektor: osoba fizyczna prowadz膮ca lekcje za po艣rednictwem Platformy dla Student贸w w ramach us艂ug 艣wiadczonych przez Szko艂臋.
Rejestracja: czynno艣膰 polegaj膮ca na za艂o偶eniu przez U偶ytkownika Konta.
Dane dost臋powe: login wraz z has艂em umo偶liwiaj膮ce zalogowanie si臋 do Platformy na stronie www.
Tre艣ci: dane tekstowe, dane graficzne, pliki audio (np. nagrania), pliki audiowideo (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, nagrania o Lektorach, kursy, itd.).
Umowa: umowa o 艣wiadczenie Us艂ug zawarta pomi臋dzy Szko艂膮 a Klientem na czas nieokre艣lony w wybranym przez Klienta pakiecie. Umowa jest zawierana na odleg艂o艣膰.
Us艂uga: prowadzenie lekcji j臋zykowych dla Student贸w za po艣rednictwem Platformy, p艂atnych oraz bezp艂atnych, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy bezpo艣redni膮 komunikacj臋 Klienta i Studenta z Lektorem oraz transmisj臋 obrazu, w tym obejmuj膮c膮 wizerunek U偶ytkownika, Dziecka i Lektora.
Gotowo艣膰 do uczestnictwa w lekcji – sytuacja, w kt贸rej Klient lub Lektor jest zalogowany na swoim Koncie w Platformie w dacie i godzinie w艂a艣ciwej dla planowanej, zgodnie z harmonogramem, lekcji i celem rozpocz臋cia lekcji wybra艂 opcj臋 鈥濿ejd藕 do klasy鈥.
Przedsi臋biorca na prawach konsumenta 鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

搂鈥疘I Postanowienia og贸lne:
1. Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki korzystania z Platformy oraz prawa i obowi膮zki stron Umowy w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e zawieraniem ww. Umowy na odleg艂o艣膰.
2. Przed rozpocz臋ciem korzystania z Platformy oraz Us艂ug koniecznym jest zapoznanie si臋 z niniejszym Regulaminem, a tak偶e zaakceptowanie jego tre艣ci.
3. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania zasad okre艣lonych niniejszym Regulaminem.
4. Klient i Szko艂a powinni uzgodni膰 liczb臋 lekcji, kt贸re zostan膮 przeprowadzone w ramach niniejszej Umowy. Szko艂a gwarantuje, 偶e zaj臋cia b臋d膮 prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych Lektor贸w angloj臋zycznych.
5. Klient ma prawo odm贸wi膰 kontynuowania nauki w szkole bez podania przyczyny. W przypadku rezygnacji klient otrzyma zwrot zaliczki, pomniejszony o kwot臋 przeprowadzonych lekcji i anulowania zaplanowanych lekcji w danym temacie (5 lekcji na 1 temat).
6. Kontakt z obs艂ug膮 administracyjn膮 Szko艂y jest mo偶liwy od poniedzia艂ku do soboty w godzinach od 16:00 do 20:00 pod numerem telefonu: +48 587-313-455 lub poprzez wiadomo艣膰 e-mail na adres: book@owlkids.pl.

搂III. Rejestracja
1. Za艂o偶enie Konta na Platformie jest bezp艂atne.
2. U偶ytkownik mo偶e posiada膰 wy艂膮cznie jedno Konto z indywidualnie do niego przyporz膮dkowanym adresem e-mail.
3. Celem za艂o偶enia Konta U偶ytkownik wype艂nia formularz rejestracyjny znajduj膮cy si臋 na Stronie. W tym celu konieczne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, a nast臋pnie wyb贸r roli 鈥淯cze艅鈥 oraz klikni臋cie 鈥淩ejestruj鈥. Na podany przez U偶ytkownika adres e-mail wysy艂ane s膮 dane dost臋powe. Po zalogowaniu si臋 na konto na Stronie w zak艂adce 鈥淢arketplace site鈥 Klient ma mo偶liwo艣膰 zakupu Lekcji. W celu zakupu wybranej lekcji lub pakietu nale偶y wybra膰 nauczyciela a nast臋pnie klikn膮膰 w odpowiedni unit lub lekcj臋 i dokona膰 p艂atno艣ci kart膮.
4. U偶ytkownik akceptuje konieczno艣膰 posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do bie偶膮cego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezw艂ocznego poinformowania Szko艂y o powy偶szym fakcie poprzez skontaktowanie si臋 z obs艂uga administracyjn膮 Szko艂y telefonicznie lub wiadomo艣膰 e-mail.
5. Adres poczty elektronicznej wraz z numerem telefonu jest powi膮zany z Kontem, stanowi konieczn膮 form臋 identyfikacji Klienta wobec Szko艂y i b臋dzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji zwi膮zanej ze 艣wiadczeniem Us艂ug.
6. Szko艂a mo偶e odm贸wi膰 utworzenia Konta, zablokowa膰 lub usun膮膰 istniej膮ce Konto, je偶eli jego nazwa jest ju偶 u偶ywana w ramach Platformy lub je偶eli Szko艂a powe藕mie uzasadnion膮, wiarygodn膮 informacj臋, 偶e jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste os贸b trzecich lub uzasadnione interesy Szko艂y lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Klient zobowi膮zuje si臋 nie ujawnia膰 jakiejkolwiek osobie trzeciej Danych dost臋powych i ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za szkody wyrz膮dzone na skutek ich ujawnienia.

搂IV. Zawarcie i realizacja umowy
1. 艢wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Szko艂臋 jest mo偶liwe po dokonaniu prawid艂owej Rejestracji, zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu, a tak偶e wyra偶eniu przez Klienta zgody na przetwarzanie wizerunku swojego oraz dziecka w trakcie i w celu zrealizowania Us艂ugi.
2. Klient akceptuj膮c niniejszy Regulamin o艣wiadcza, 偶e:
a) podane dane s膮 kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszaj膮 jakichkolwiek praw os贸b trzecich;
b) jest pe艂noletni oraz uprawniony do zawarcia Umowy.
3. Przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia Us艂ugi Klient zobowi膮zuje si臋 do sprawdzenia warunk贸w technicznych sprz臋tu komputerowego oraz wykonania testu wydajno艣ci 艂膮cza, poprawno艣膰 dzia艂ania mikrofonu oraz kamery. Aby platforma dzia艂a艂a poprawnie, nale偶y udost臋pni膰 obraz z kamery i d藕wi臋k z mikrofonu witrynie whiteboard.ayotree.com
4. Szko艂a 艣wiadczy Us艂ugi wy艂膮cznie dla Student贸w w wieku od 4 do 12 lat. Na wniosek Klienta istnieje mo偶liwo艣膰 przeprowadzenia lekcji pr贸bnej dla Studenta spoza kategorii wiekowej, a nast臋pnie ustalenia zakresu 艣wiadczonych Us艂ug.
5. Lekcja pr贸bna jest lekcj膮 wprowadzaj膮c膮, odbywa si臋 bezp艂atnie i trwa 15 minut.
6. Klient zainteresowany dalszym 艣wiadczeniem przez Szko艂臋 Us艂ug i odbyciem lekcji p艂atnych wykupuje dost臋pne pakiety po pi臋膰 lekcji na Platformie w zak艂adce Marketplace, kt贸ra jest widoczna po wcze艣niejszym zalogowaniu si臋. P艂atno艣膰 mo偶liwa jest wy艂膮cznie w formie bezgot贸wkowej (Stripe, p艂atno艣膰 kart膮 lub przelew na konto). Klient jest zobowi膮zany do dokonania zap艂aty przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia Us艂ugi.
7. Wszystkie ceny podane na Platformie s膮 cenami brutto. Cena pakietu podana nas Platformie jest wi膮偶膮ca w chwili wykupienia przez Klienta danej Us艂ugi. Je艣li Szko艂a oferuje now膮 promocj臋 Klient ma prawo poprosi膰 o przeliczenie wcze艣niej zakupionej Us艂ugi zgodnie z aktualn膮 ofert膮.
8. 艢wiadczenie us艂ug przez Szko艂臋 odbywa si臋 poprzez Platform臋 na stronie www.owlkidsacademy.pl. U偶ytkownik po zalogowaniu do swojego Konta ma mo偶liwo艣膰 monitorowania liczby lekcji pozosta艂ych do wykorzystania w ramach wykupionego wcze艣niej pakietu. Zawieraj膮c Umow臋 z Szko艂膮 Klient jest 艣wiadomy wyboru danego pakietu, czasu trwania jednej lekcji, a tak偶e ceny za Us艂ug臋.
9. Z jednego pakietu wykupionego przez Klienta jednocze艣nie mo偶e korzysta膰 tylko jeden Student danego Klienta.
10. Dla jednego Studenta mo偶e by膰 przypisany wi臋cej ni偶 jeden Lektor.
11. Harmonogram 艣wiadczenia Us艂ug, a tak偶e osoba Lektora s膮 ustalane wsp贸lnie przez obs艂ug臋 administracyjn膮 Szko艂y oraz Klienta. Klient ma prawo do zmiany Lektora, co zg艂asza poprzez wiadomo艣膰 e-mail lub telefonicznie obs艂udze administracyjnej Szko艂y, jednak nie p贸藕niej ni偶 na 12 godziny przed planowanym zgodnie z harmonogramem rozpocz臋ciem lekcji.
12. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania terminu 艣wiadczenia Us艂ugi, jednak nie p贸藕niej ni偶 na 12 godzin przed planowanym zgodnie z harmonogramem rozpocz臋ciem lekcji. Brak zg艂oszenia zmiany lub anulowania zgodnie z powy偶szym b臋dzie r贸wnoznaczny z odbyciem si臋 lekcji w pierwotnie planowanym wedle harmonogramu terminie.
13. Klient chc膮c anulowa膰 lub zmieni膰 termin 艣wiadczenia Us艂ugi okre艣lonej harmonogramem mo偶e dokona膰 powy偶szego: samodzielnie poprzez Stron臋 w zak艂adce Kurs po zalogowaniu si臋 na Platform臋; lub poprzez zg艂oszenie telefoniczne b膮d藕 mailowe do obs艂ugi administracyjnej Szko艂y. Anulowanie lub zmiana terminu musi si臋 odby膰 nie p贸藕niej ni偶 na 12 godzin przed rozpocz臋ciem Us艂ugi. Przy planowaniu anulowania lub zmiany terminu Us艂ugi Klient musi bra膰 pod uwag臋 godziny pracy obs艂ugi administracyjnej. Je艣li Klient chce wprowadzi膰 zmiany, dotycz膮ce harmonogramu Us艂ugi, w godzinach, kiedy obs艂uga administracyjna nie jest czynna, nale偶y zrobi膰 to poprzez Stron臋.
14. O skutecznie dokonanej zmianie lub anulowaniu terminu 艣wiadczenia Us艂ugi Klient otrzymuje powiadomienie na podany przez siebie adres e-mail.
15. Zmiana terminu lekcji na wniosek Lektora mo偶e nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 na 24 godziny przed planowanym zgodnie z harmonogramem terminem 艣wiadczenia Us艂ugi. W takim przypadku Klient ma prawo przenie艣膰 lekcj臋 do innego Lektora lub poprosi膰 Szko艂臋, aby szuka艂a alternatywnych Lekcji w tym samym czasie. Je艣li Klient uwa偶a, 偶e Lektor zbyt cz臋sto zwleka艂 z zaj臋ciami, ma on prawo zwr贸ci膰 si臋 do dzia艂u administracyjnego o zmian臋 Lektora.
16. Dwukrotne anulowanie przez Klienta ustalonego terminu bezp艂atnej lekcji uprawnia Szko艂臋 do odmowy przyznania danemu Klientowi lub Studentowi prawa do bezp艂atnej lekcji.
17. Zar贸wno Lektor jak i Klient wraz z Studentem zobowi膮zuj膮 si臋 do pozostawania w gotowo艣ci do odbycia lekcji w terminie zgodnym z harmonogramem. Lektor b臋dzie oczekiwa艂 na Klienta przez 15 minut od planowanego zgodnie z harmonogramem rozpocz臋cia lekcji. W przypadku bezp艂atnej lekcji wprowadzaj膮cej Lektor b臋dzie oczekiwa艂 na Klienta przez 5 minut.
18. Je偶eli Klient nie poinformuje szko艂y, 偶e Lekcja nie zosta艂a przeprowadzona z winy Lektora w ci膮gu dw贸ch godzin po rozpocz臋ciu lekcji, Lekcj臋 uznaje si臋 za odbyt膮.
19. Je艣li Klient nie odbierze po艂膮czenia Lektora w celu ustalania grafiku lekcyjnego – Lektor b臋dzie pr贸bowa艂 wielokrotnie kontaktowa膰 si臋 z Klientem (co najmniej 3 razy). W takim przypadku za czas rozpocz臋cia Lekcji uwa偶a si臋 czas okre艣lony w programie nauczania. Je艣li nie mo偶na skontaktowa膰 si臋 z Klientem przy u偶yciu powy偶szej procedury, kurs uwa偶a si臋 za zorganizowany i op艂acony wed艂ug stawki 100%.
22. Ka偶da lekcja trwa 25 minut, z tym zastrze偶eniem i偶 op贸藕nienie Studenta powoduje skr贸cenie jej trwania o czas sp贸藕nienia.
23. Klient o艣wiadcza, i偶 wyra偶a zgod臋 na udost臋pnienie d藕wi臋ku i obrazu na swoim urz膮dzeniu teleinformatycznym tak aby poprzez Platform臋 mo偶liwe by艂o prawid艂owe wykonanie Us艂ugi przez Szko艂臋, tj. odbycie lekcji z Lektorem przy jednoczesnym przesyle obrazu i d藕wi臋ku zar贸wno ze strony Lektora, jak i Klienta i Studenta.
24. Zalecamy zarezerwowa膰 Lekcje z wyprzedzeniem, poniewa偶 harmonogram ka偶dego Lektora jest oparty na jego osobistym grafiku i nie zawsze mo偶e by膰 dost臋pny w odpowiadaj膮cym Klientowi czasie.

搂V Prawa i Obowi膮zki
1. Klient oraz Student zobowi膮zany jest do:
nie wymieniania danych kontaktowych z Lektorem, z wyj膮tkiem informacji wymaganych przez Owlkids Academy na szkolnej platformie internetowej.
nieucz臋szczania na prywatne lekcje prowadzone przez Lektor贸w szkolnych OwlKids Academy i s膮 zobowi膮zani do informowania administracji o propozycjach Lektor贸w dotycz膮cych prywatnych lekcji poza szko艂膮.
nie kopiowania ani przekazywania stronie trzeciej jakichkolwiek materia艂贸w edukacyjnych i informacji zwi膮zanych z nasz膮 Szko艂膮 pozyskanych w wyniku edukacji w naszej Szkole.
korzystania z wszelkich Tre艣ci zamieszczonych w ramach Strony oraz Platformy jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego;
uczestniczenia w lekcji z Lektorem w spos贸b merytoryczny, uprzejmy oraz zgodny z materia艂ami opracowanymi przez Szko艂臋 lub danego Lektora, a tak偶e sprawowania nadzoru i dba艂o艣ci o to, aby Student korzysta艂 z Us艂ug w taki sam spos贸b;
nienagrywania i niepublikowania poza Platform膮 poszczeg贸lnych lekcji z Lektorem, ich cz臋艣ci lub slajd贸w, odbywanych w ramach 艣wiadczenia Us艂ugi.
posiadania niezb臋dnego oprogramowania oraz dost臋pu do Internetu.
2. Klient ma prawo do:
nieprzerwanego dost臋pu do Konta, z zastrze偶eniem postanowie艅 Regulaminu;
dost臋pu poprzez konto do materia艂贸w zwi膮zanych z odbytymi Lekcjami;
odst膮pienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrze偶eniem postanowie艅 Regulaminu.
3. Szko艂a jest zobowi膮zana do:
zapewnienia dost臋pu do Platformy w czasie wskazanym w Regulaminie, chyba 偶e wyst膮pi膮 przyczyny opisane w Regulaminie;
niezw艂ocznej naprawy zg艂aszanych przez U偶ytkownika usterek w 艣wiadczeniu Us艂ugi;
wybrania Lektor贸w przeprowadzaj膮cych lekcje w ramach Us艂ugi z zachowaniem nale偶ytej staranno艣ci;
4. Szko艂a ma prawo do:
przej艣ciowego, kr贸tkotrwa艂ego zaprzestania utrzymywania Strony ze wzgl臋du na czynno艣ci konserwacyjne lub zwi膮zane z modyfikacj膮 Strony albo ze wzgl臋du na dzia艂anie si艂y wy偶szej;
wysy艂ania na adres e鈥恗ail danego U偶ytkownika komunikat贸w technicznych zwi膮zanych z funkcjonowaniem Strony i realizacj膮 Us艂ugi;
zablokowania Konta U偶ytkownikom, kt贸rych dzia艂ania lub zaniechania naruszaj膮 postanowienia powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa lub postanowienia Regulaminu.
Odm贸wi膰 艣wiadczenia i rozszerzenia us艂ug na rzecz Klienta bez wyja艣nienia przyczyn odmowy
tymczasowej zmiany Lektora wybranego przez Klienta, je艣li istnieje uzasadniony pow贸d (urlop, choroba, inne okoliczno艣ci). Szko艂a powiadamia Klienta z wyprzedzeniem. Je艣li Klient nie chce kontynuowa膰 nauki z innymi Lektorami, mo偶e zawiesi膰 szkolenie w spos贸b okre艣lony w niniejszym Regulaminie.
5. Szko艂a o艣wiadcza i zapewnia, 偶e:
b臋dzie przetwarza艂a dane osobowe zgodnie z w艂a艣ciwymi przepisami prawa polskiego, a tak偶e europejskiego, w szczeg贸lno艣ci z uwzgl臋dnieniem przepis贸w ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a tak偶e rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), a tak偶e zgodnie z obowi膮zkowymi zasadami ochrony danych osobowych okre艣lonymi w klauzuli 5 ust. 1 lit. b) decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 czerwca 2001 r. numer 2001/497/WE w sprawie standardowych klauzul umownych w zwi膮zku z przekazywaniem danych osobowych do pa艅stw trzecich na podstawie Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 pa藕dziernika 1995 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przep艂ywu tych danych (Dz. Urz. WE L 181/19, z 4.07.2001),
b) b臋dzie odpowiada膰 wyczerpuj膮co i w rozs膮dnym terminie na zapytania Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, a tak偶e na zapytania U偶ytkownika zwi膮zane z przetwarzaniem jego danych osobowych, a tak偶e ich przekazywaniem do pa艅stw trzecich spoza UE oraz b臋dzie przestrzega艂a zalece艅 udzielonych przez Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, a tak偶e udost臋pni mu swoje urz膮dzenia do przetwarzania danych osobowych w celu kontroli,

搂VI Odpowiedzialno艣膰
1. Szko艂a nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek dzia艂ania Klienta czy Studenta.
2. Szko艂a nie ponosi odpowiedzialno艣ci za rezultat prowadzonego kursu j臋zyka angielskiego.
3. Szko艂a nie ponosi odpowiedzialno艣ci za problemy techniczne b膮d藕 ograniczenia techniczne w sprz臋cie komputerowym Klienta, kt贸re uniemo偶liwiaj膮 mu korzystanie z Platformy lub Us艂ugi.
4. Szko艂a nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u naruszenia praw os贸b trzecich oraz wyrz膮dzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w zwi膮zku z dzia艂aniami prowadzonymi przez Klienta, w szczeg贸lno艣ci w przypadku naruszenia przez Klient贸w praw autorskich i innych praw w艂asno艣ci intelektualnej przys艂uguj膮cych osobom trzecim.
5. Szko艂a dok艂ada nale偶ytej staranno艣ci wynikaj膮cej z profesjonalnego charakteru jego dzia艂alno艣ci przy nadzorowaniu metodyki nauczania stosowanej przez Lektor贸w.
6. Szko艂a nie ponosi odpowiedzialno艣ci za przerwy w funkcjonowaniu Platformy oraz przerwy w 艣wiadczeniu Us艂ugi maj膮ce miejsce na skutek dzia艂ania si艂y wy偶szej rozumianej jako zdarzenie, kt贸rego nie da艂o si臋 przewidzie膰 i kt贸rego skutkom nie da艂o si臋 zapobiec. W przypadku wyst膮pienia przypadku si艂y wy偶szej Szko艂a zobowi膮zana jest do poinformowania Klienta o przerwie w 艣wiadczeniu Us艂ugi i podania jej przyczyny.
7. Szko艂a zobowi膮zuje si臋 do naprawienia szkody, kt贸r膮 U偶ytkownik poni贸s艂 w wyniku zawinionego naruszenia przez Szko艂e obowi膮zk贸w i gwarancji okre艣lonych w 搂V ust. 5, 搂XI ust. 1-3.

搂VII P艂atno艣膰
1. P艂atno艣膰 za us艂ug臋 opiera si臋 na 100%-towej zaliczce, tj. Klient musi zap艂aci膰 za kurs przed przyst膮pieniem do lekcji.
2. Je艣li Klient nie spe艂ni 搂VII ust. 1, Szko艂a zastrzega sobie prawo do anulowania harmonogramu zaj臋膰 Studenta i zarezerwowania go na nauk臋 dla innych Student贸w.
3. Szko艂a zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany koszt贸w Us艂ugi poprzez zamieszczenie informacji o promocji na stronie internetowej Szko艂y. Op艂aty za lekcje ju偶 zap艂acone przez Klienta nie ulegn膮 zmianie.
4. Klient, pomimo wcze艣niej zakupionego kursu, ma prawo do skorzystania z promocji, je艣li napisze wiadomo艣膰 do administracji Szko艂y z pro艣b膮 o przeliczenie 艣rodk贸w zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 promocj膮.
5. P艂atno艣膰 za kurs zostaje uznana w chwili zaksi臋gowania jej na koncie Szko艂y.
6. Klient jest odpowiedzialny za poprawno艣膰 swoich p艂atno艣ci.
7. Klient p艂aci za wszystkie us艂ugi organizacji komunikacyjnej wymagane w trakcie kursu.
8. Metoda zwrotu jest taka sama jak metoda p艂atno艣ci. Je偶eli zwrot 艣rodk贸w w ten sam spos贸b nie jest mo偶liwy, 艣rodki mo偶na zwr贸ci膰 w inny spos贸b za obop贸ln膮 zgod膮.

搂VIII Reklamacje
1. Klient uprawniony jest do z艂o偶enia reklamacji zwi膮zanej ze 艣wiadczeniem Us艂ugi przez Szko艂臋. Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona drog膮 elektroniczn膮 poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail do obs艂ugi administracyjnej Szko艂y w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia b臋d膮cego podstaw膮 reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawiera膰 dane Klienta oraz opis zg艂aszanych zastrze偶e艅.
3. Szko艂a najp贸藕niej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje si臋 do z艂o偶onej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym post臋powaniu. W przypadku, gdy reklamacja b臋dzie uzasadniona Szko艂a poinformuje Klienta o sposobie realizacji reklamacji.
4. Je偶eli reklamacja zostanie odrzucona Klient mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsument贸w. Bezp艂atne informacje udzielane s膮 telefonicznie, poczt膮 elektroniczn膮 b膮d藕 bezpo艣rednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika mo偶na znale藕膰 w Starostwie Powiatowym lub Urz臋dzie Miasta, a tak偶e na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.
5. Postanowienia dotycz膮ce uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi i prawa do reklamacji przys艂uguj膮ce konsumentom, stosuje si臋 odpowiednio do przedsi臋biorc贸w na prawach konsumenta.

搂 IX Odst膮pienie od umowy
1. Klient ma prawo zaprzesta膰 korzystania ze swojego Konta, jak r贸wnie偶 偶膮da膰 jego usuni臋cia. 呕膮danie zg艂asza do obs艂ugi administracyjnej Szko艂y.
2. Klient b臋d膮cy konsumentem w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego ma prawo odst膮pienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
3. W celu skorzystania z prawa odst膮pienia od Umowy Klient powinien, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przes艂a膰 formularz o艣wiadczenia o odst膮pieniu na adres e鈥恗ail: book@owlkids.pl.
4. Prawo do odst膮pienia od Umowy nie przys艂uguje w sytuacji, gdy spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odst膮pienia od Umowy, jak r贸wnie偶 po wykonaniu ca艂o艣ci Umowy.
5.Prawo do odst膮pienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przys艂uguje tak偶e przedsi臋biorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotycz膮ce konsument贸w w zakresie prawa do odst膮pienia stosuje si臋 odpowiednio do przedsi臋biorc贸w na prawach konsumenta.

搂X Rozwi膮zanie umowy
1. Klient ma prawo rozwi膮za膰 umow臋 poprzez z艂o偶enie odpowiedniego o艣wiadczenia drog膮 e-mail.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Klientowi nie przys艂uguje zwrot 艣rodk贸w pieni臋偶nych z tytu艂u wykupionych w pakiecie, a niewykorzystanych lekcji.

搂XI Rozwi膮zywanie Spor贸w
1 Zar贸wno Szko艂a jak i Klient jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie swoich zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z niniejszej umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz przepisami prawa Stan贸w Zjednoczonych Ameryki i Delaware.
2. Wszelkie spory wynikaj膮ce z niniejszej Umowy lub w zwi膮zku z ni膮 b臋d膮 rozstrzygane w drodze negocjacji mi臋dzy Szko艂膮 i Klientem. Strona, kt贸rej prawa zosta艂y naruszone, przesy艂a drugiej Stronie pisemne 偶膮danie (wniosek) drog膮 elektroniczn膮. Je偶eli Strona zg艂aszaj膮ca roszczenie nie otrzyma艂a odpowiedzi w ci膮gu pi臋tnastu (pi臋tnastu) dni kalendarzowych, a Strona nie otrzyma艂a 偶adnych praw wynikaj膮cych z jakiejkolwiek umowy w ci膮gu pi臋tnastu (pi臋tnastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania pierwszego roszczenia, Strona naruszaj膮ca prawo, ma prawo zwr贸ci膰 si臋 do s膮du w spos贸b okre艣lony przez prawo.
3. Klient ma prawo skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, tj. Skorzystanie z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 ma charakter dobrowolny i mo偶e mie膰 miejsce, gdy obie strony sporu wyra偶膮 na to zgod臋.

搂XI Prawa Autorskie
1. Szkole przys艂uguje ca艂o艣膰 praw autorskich maj膮tkowych do utwor贸w znajduj膮cych si臋 na Stronie oraz Platformie, w tym m.in. do materia艂贸w edukacyjnych.
2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny u偶ytek Tre艣ci bez uprzedniej pisemnej zgody Szko艂y jest zabroniony.
3. Klient nie ma prawa korzysta膰 handlowo, sprzedawa膰, odsprzedawa膰 lub w jakikolwiek inny spos贸b przekazywa膰, kopiowa膰, dystrybuowa膰 ani promowa膰 Tre艣ci. Klient nie b臋dzie mie膰 tak偶e prawa do u偶ycia Tre艣ci w spos贸b, kt贸ry wymaga uzyskania licencji na u偶ytek (odtwarzanie) publiczny.

搂XII Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji
1. Klient wyra偶aj膮c zgod臋 na warunki niniejszej umowy, wyra偶a zgod臋 na zbieranie i przetwarzanie przez Szko艂臋 jego/jej danych osobowych i danych osobowych os贸b nieletnich, z kt贸rymi ma stosunek prawny. Szko艂a gromadzi, przechowuje i przetwarza tylko te dane, kt贸re s膮 niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ug w ramach niniejszej umowy, a mianowicie: imi臋, wiek lub dat臋 urodzenia; numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe.
2. Przetwarzanie obejmuje gromadzenie, systematyzacj臋, akumulacj臋, przechowywanie, wyja艣nianie (aktualizacj臋, modyfikacj臋), wykorzystanie, rozpowszechnianie (w tym przekazywanie, w tym transgraniczne przekazywanie danych), depersonalizacj臋, zapobieganie, niszczenie danych osobowych i przekazywanie danych osobom fizycznym.
3. Klient zgadza si臋 na otrzymywanie informacji (w tym oferty specjalne i promocje) za po艣rednictwem r贸偶nych kana艂贸w komunikacji, w tym poczty, wiadomo艣ci SMS, e-mail i telefonu.

搂XIII Postanowienia ko艅cowe
1. Mo偶liwe s膮 zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku ka偶dy z U偶ytkownik贸w powinien otrzyma膰 informacj臋 o zaistnia艂ej zmianie poprzez korespondencj臋 e鈥 mail lub poprzez komunikat na Stronie, w obu przypadkach, z co najmniej 14鈥恉niowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodz膮 w 偶ycie w dacie wskazanej w informacji, o kt贸rej mowa w niniejszym ust臋pie.
2. Szko艂a zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ni偶ej wskazanych przyczyn:
a) zmiany przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa 鈥 odpowiednio w tym koniecznym zakresie;
b) realizacji obowi膮zku wynikaj膮cego z prawomocnego orzeczenia s膮du lub decyzji organ贸w administracji;
c) zmian wynikaj膮cych ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa;
d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony, w tym zwi膮zanych z post臋pem technicznym lub technologicznym, obejmuj膮cych zmiany w systemach Szko艂y.
3. Klientowi, kt贸ry nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przys艂uguje uprawnienie do rozwi膮zania umowy o 艣wiadczenie Us艂ug drog膮 elektroniczn膮.