POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Owlkids LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, zwany dalej “Owlkids”.
 2. Dane kontaktowe: kontakt z Owlkids w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: book@owlkids.pl, na stronie https://owlkids.pl/kontakt/ poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem: +48 587-313-455.

II. Przetwarzanie danych osobowych:

Owlkids, aby świadczyć usługi zgodne z profilem działalności, wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 1. W formularzu kontaktowym: Imię i nazwisko jeśli zostaną podane, e-mail, oraz numer telefonu.  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 2. Zawarcie umowy i wykonanie usługi (płatnej lub bezpłatnej): Imię i nazwisko Klienta (jeśli zostanie podane), adres e-mail, numer telefonu, imię oraz wiek dziecka. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 3. Wizerunek rodzica oraz dziecka, akceptując regulamin Klient zgadza się na wykorzystanie wizerunku. Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
 4. Rozpatrzenie reklamacji: Imię i nazwisko (jeśli zostanie podane), adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego- jeśli następuje zwrot pieniędzy. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 5. Powiadomienia e-mail o komunikatach w panelu klienta: e-mail. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 6. Kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją usługi: numer telefonu oraz imię. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO 
 7. Wystawienie faktury oraz przechowywanie dokumentacji księgowej: Imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub siedziba firmy, numer NIP. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 8. Badanie satysfakcji Klienta: imię, adres e-mail, numer telefonu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit F RODO. 
 9. Tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. Rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO: Imię oraz adres e-mail. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 10. Ustalenie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: Imię i nazwisko lub nazwa firmy, imię dziecka, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, wizerunek dziecka oraz wizerunek rodzica. Podstawa prawna: Art 6. Ust 1. Lit f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO. 
 11. Archiwum na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podstawa prawna: art 6. Ust. 1 lit. f RODO. 
 12. Badanie i analiza aktywności na stronie internetowej należącej do Owlkids:  data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, płeć, przedział wiekowy, czas spędzony na stronie, odwiedzane podstrony, oraz podstrona, na której wypełniono formularz kontaktowy. Podstawa prawna: art 6. Ust. 1 lit. f RODO. 
 13. Wysyłka newslettera za zgodą Klienta: Imię i nazwisko oraz e-mail. Podstawa prawna: art 6. Ust. 1 lit. f RODO. 
 14. Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie. Podstawa prawna: art 6. Ust. 1 lit. a RODO. Przy wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystywanie cookies. 
 15. Administracja stroną internetową: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym. Podstawa prawna: art 6. Ust. 1 lit. f RODO.  

III. Metody ochrony danych stosowane przez Owlkids:

 1. Miejsce logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL), więc dane mogą być odczytane tylko na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są  szyfrowane za pomocą klucza, który posiada tylko Owlkids. 
 3. W celu ochrony danych osobowych Owlkids regularnie wykonuje kopię bezpieczeństwa.
 4. Strona Owlkids jest hostingowana na serwerach https://www.ovh.pl/

IV. Informacja o plikach Cookies:

 1. Strona Owlkids korzysta z plików cookies.  
 2. Pliki cookies tzw. Ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Pliki Cookies zapewniają bezpieczeństwo (gdy wykorzystywane w celu uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych), wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony, wpływają na stan sesji czy jego utrzymanie. Ponadto, pliki cookies odpowiadają za tworzenie statystyk czy korzystanie z funkcji społecznościowych. 
 4. Pliki cookies często są anonimowe- bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie można zidentyfikować tożsamości. 
 5. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystanie cookies w urządzeniu Klienta, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na używanie plików cookies. Pliki cookies można zablokować lub zmienić ustawienia w dowolnej chwili. 
 6. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony: konieczność logowania na każdej podstronie, spowolnienie ładowania strony, ograniczenia w funkcjonalności, itp. 

V. Prawo wycofania zgody:

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili Klient ma prawo cofnąć zgodę wedle własnego uznania. 
 2. W celu cofnięcia zgody Klient ma obowiązek wysłać maila do Owlkids na adres book@owlkids.pl
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać dane osobowe Klienta i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VI. Wymóg podania danych osobowych:

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Klienta w zakresie korzystania z usług Owlkids.
 2. Aby zlecić usługę w Owlkids, konieczne jest podanie imienia, numeru telefonu, adresu e-mail, imienia dziecka oraz wieku dziecka oraz udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku swojego oraz dziecka. 
 3. Aby Klient mógł otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP.
 4. Aby móc skontaktować się z Klientem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu.
 5. Aby móc skontaktować się z Klientem poprzez wiadomość e-mail w sprawach związanych z rozpatrywaniem reklamacji, konieczne jest podanie adresu e-mail.
 6. Jeżeli Klient życzy sobie otrzymywać powiadomienia o komunikatach w panelu klienta, konieczne jest podanie numeru telefonu lub e-mail.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie: Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VIII. Odbiorcy danych osobowych: 

 1. W razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe Klienta współpracującym z nami lektorom, prawnikom, którzy realizują usługi, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów sms oraz świadczącej usługę telefonii VoIP , a także firmie obsługującej nasz system pocztowy. 
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe Klienta również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Nasza firma prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej, jednak Owlkids jest firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych więc dane osobowe Klienta są przetwarzane na terenie tego Państwa. W świetle przepisów RODO państwo to jest traktowane jako państwo trzecie.
 2. Owlkids korzysta również z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google, Intercom.io. Współpracujemy również z lektorami, którzy przebywają poza terytorium Unii Europejskiej. Podmioty te świadcząc na naszą rzecz usługi przetwarzają Państwa dane osobowe poza Unią Europejską, a więc w świetle przepisów RODO również są traktowane jako państwa trzecie.
 3. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 4. Ze swojej strony zapewniamy, że przetwarzanie danych osobowych Klienta przez naszych pracowników na terenie Stanów Zjednoczonych w pełni odpowiada gwarancjom i wymogom stawianym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przestrzeganiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Dodatkowo, z uwagi, że w odniesieniu do tego państwa Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, będziemy stosowali środki rekompensujące brak ochrony danych poprzez odpowiednie zabezpieczenie Pani/Pana danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 15 czerwca 2001 r. numer 2001/497/WE w sprawie standardowych klauzul umownych w związku z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich na podstawie Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 181/19, z 4.07.2001). Klauzule te zostały wprowadzone do naszego Regulaminu.
 5. Przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, lecz wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 6. Jako, że współpracujemy z lektorami, którzy przebywają poza terytorium Unii Europejskiej i w stosunku do tych Państw Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, będziemy stosowali środki rekompensujące brak ochrony danych poprzez odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 5 lutego 2010 r. numer 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 181/19, z 4.07.2001). Klauzule te zostały wprowadzone do umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych z lektorami. Klient może domagać się od administratora danych wykonania uprawnień, które przysługują mu na mocy powyższych umów względem podmiotu przetwarzającego jakim jest lektor, jako osoba trzecia na rzecz której zawarto umowę.

Przysługuje Panu/Pani również prawo do uzyskania odszkodowania, zarówno od nas jako administratora danych, jak też lektorów, którzy na nasze zlecenie przetwarzają Pana/Pani dane osobowe, gdy z powodu naruszenia obowiązków wynikających z ww. umowy powierzenia przetwarzania danych doszło do powstania szkody.

X. Okres przetwarzania danych osobowych:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez czas trwania umowy lub przez czas który jest potrzebny aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe Klienta zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dane osobowe przetwarzamy przez okres: a) Trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; b) 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; c) 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w celu założenia Konta, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy; d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych; e) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową
 3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

XI. Uprawnienia podmiotów danych: 

 1. Uprzejmie informujemy, że Klient posiada prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Owlkids szanuje prawa Klienta wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i stara się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Klient musi jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów Klienta, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Swoje uprawnienia Klient może zrealizować poprzez: wysłanie maila bezpośrednio do Owlkids na adres book@owlkids.pl

XII. Prawo do wniesienia skargi: Jeżeli Klient uważa , że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII. Postanowienia końcowe:

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.02.2020r.